Vi har alltid ledige arealer for utleie, men størrelse og beliggenhet kan variere over tid. Ta gjerne kontakt ved behov for kontor og/eller lager.