Kjøpmannsgata 13

Handel og kontoreiendom i

profilert
bygg

Handel og kontoreiendom i Stjørdal sentrum. Profilert bygg med Stjørdal Rådhus som nærmeste nabo. Eiendommen har 22 parkeringsplasser på egen tomt.

Stjørdal kommune er største leietaker.

 

Eiendomstomt

ca 0

Bebygd areal

ca 0

Type

Handel og kontor

Spørsmål om eiendommen?

Ønsker du å bli leietaker eller har generelle spørsmål knyttet til eiendommen? Kontakt oss i dag for en hyggelig prat!