Ingvald Ystgaards veg 3B

Kombinasjonseiendom med

god
beliggenhet

Kombinasjonseiendom logistikk, lager, butikk og kontor med god beliggenhet ved omkjøringsveien på Tunga.

I tillegg eies nabotomten som p.t. er ubebygd.

Største leietaker er Elektroskandia AS.

Eiendomstomt

ca 0

Bebygd areal

ca 0

Type

Kombinasjonseiendom

Spørsmål om eiendommen?

Ønsker du å bli leietaker eller har generelle spørsmål knyttet til eiendommen? Kontakt oss i dag for en hyggelig prat!