Kjøpmannsgata 36/38, Trondheim

En kombinasjon av nybygg og rehabilitering vil innebære en fullføre av eier Killi-Olsens visjon om et kunsthus for unge og etablerte kunstnere. Huset vil bli på ca. 3.300 kvm, og vil huse kunstgallerier og -verksteder, kafe samt kontorarealer for utleie. Planlagt byggestart januar 2020 og ferdigstillelse høsten 2022.

Sorgenfriveien 9

Kontoreiendom beliggende på Sorgenfri/Sluppen med god parkeringsdekning og nært metrobuss-holdeplass. Egen kantine og trimrom. Renovert i senere år, og fremstår tidsmessig og moderne. Eiendomstomt på ca 4.000 m2. Bebygd areal på ca 5.500 m2.

Ingvald Ystgaardsvei 7B

Kombinasjonseiendom logistikk, lager, butikk og kontor med god beliggenhet ved omkjøringsveien på Tunga. I tillegg eies nabotomten som p.t. er ubebygd. Største leietaker er Elektroskandia AS. Eiendomstomt på ca 5.500 m2 Bebygd areal ca 3.000 m2 Ubebygd tomt på ca 1.660 m2

Hornebergveien 3 og 5

Hornebergveien 3 huser næringsarealer i form av kontorer, verksted og lager. Største leietaker er Stavne Arbeid og Komptanse KF. Hornebergveien 5 leies ut til Fossegrenda Barnehage. Eiendomstomt på ca 9.400 m2. Bebygd areal ca. 4.200 m2. Ledig tomteareal på ca 4.000 m2 grensende mot Leirfossveien.

Torgsenteret, Oppdal

Kombinasjonseiendom med bolig og næring (butikker, kontor og restaurant) i Oppdal sentrum hvor eiendommen er sammenhengende og har felles inngang med Domus Oppdal. Eiendommen er reseksjonert i flere etapper hvor vi nå eier en kontorfløy på drøyt 600 kvm. Eiendomstomt på 1530 m2 Bebygd areal på 2.161 m2

Kjøpmannsgata 13

Handel og kontoreiendom i Stjørdal sentrum. Profilert bygg med Stjørdal Rådhus som nærmeste nabo.  Eiendommen har 22 parkeringsplasser på egen tomt. Stjørdal kommune er største leietaker. Eiendommen eies på 50/50 basis med Gråbrek Eiendom AS. Eiendomstomt på ca 1.990 m2 Bebygd areal på ca 4.300 m2

Ingvald Ystgaardsvei 3B

Kombinasjonseiendom logistikk, lager, butikk og kontor med god beliggenhet ved omkjøringsveien på Tunga. I tillegg eies nabotomten som p.t. er ubebygd. Største leietaker er Elektroskandia AS. Eiendomstomt på ca 5.500 m2 Bebygd areal ca 3.000 m2 Ubebygd tomt på ca 1.660 m2

Heggstadmoen 5 Bygg A

Kombinasjonseiendom lager/logistikk og kontor hvor det er oppført 3 næringsbygg på tomten. Eiendommen har en god beliggenhet i et attraktivt næringsområde ca 12 km syd for Trondheim sentrum. Største leietaker er DSV Road AS. Eiendomstomt på ca 15.100 m2 Bebygd areal på ca 5.900 m2

Heggstadmoen 5 Bygg B

Kombinasjonseiendom lager/logistikk og kontor hvor det er oppført 3 næringsbygg på tomten. Eiendommen har en god beliggenhet i et attraktivt næringsområde ca 12 km syd for Trondheim sentrum. Største leietaker er DSV Road AS. Eiendomstomt på ca 15.100 m2 Bebygd areal på ca 5.900 m2

Heggstadmoen 5 Bygg C

Kombinasjonseiendom lager/logistikk og kontor hvor det er oppført 3 næringsbygg på tomten. Eiendommen har en god beliggenhet i et attraktivt næringsområde ca 12 km syd for Trondheim sentrum. Største leietaker er DSV Road AS. Eiendomstomt på ca 15.100 m2 Bebygd areal på ca 5.900 m2