Eiendommer

Sorgenfriveien 9

Kontoreiendom beliggende på Sorgenfri/Sluppen med god parkeringsdekning og nært metrobuss-holdeplass.

Egen kantine og trimrom. Renovert i senere år, og fremstår tidsmessig og moderne.

Hornebergveien 3 og 5

Hornebergveien 3 huser næringsarealer i form av kontorer, verksted og lager. Største leietaker er Stavne Arbeid og Kompetanse KF.

Hornebergveien 5 leies ut til Fossegrenda Barnehage.

Ingvald Ystgaards veg 3B

Kombinasjonseiendom logistikk, lager, butikk og kontor med god beliggenhet ved omkjøringsveien på Tunga.

I tillegg eies nabotomten som p.t. er ubebygd.

Største leietaker er Elektroskandia AS.

Ingvald Ystgaards veg 7B

Kombinasjonseiendom logistikk, lager, butikk og kontor med god beliggenhet ved omkjøringsveien på Tunga.

I tillegg eies nabotomten som p.t. er ubebygd.

Største leietaker er MTG AS og Bugge AS.

Kjøpmannsgata 13

Handel og kontoreiendom i Stjørdal sentrum. Profilert bygg med Stjørdal Rådhus som nærmeste nabo. Eiendommen har 22 parkeringsplasser på egen tomt.

Stjørdal kommune er største leietaker.

 

Kjøpmannsgata 36 og 38

En kombinasjon av nybygg og rehabilitering innebærer en realisering av eier Killi-Olsens visjon om et kunsthus for unge og etablerte kunstnere

Huset vil bli på ca. 3.300 kvm, og vil huse kunstgallerier og -verksteder, kafe samt kontorarealer for utleie.

Ferdigstillelse høsten 2021.

Største eksterne leietaker: Trondheim Kommune Kulturenheten.

Torgsenteret

Kombinasjonseiendom med bolig og næring (butikker, kontor og restaurant) i Oppdal sentrum hvor eiendommen er sammenhengende og har felles inngang med Domus Oppdal.

Eiendommen er reseksjonert i flere etapper hvor vi nå eier en kontorfløy på drøyt 600 kvm.

Største leietaker: Snøhetta Regnskap AS.

Østre Rosten 88

Eiendommen ligger på Tiller, ca 10 km sør for Trondheim sentrum i et etablert næringsområde med god infrastruktur. Ubebygd areal er i sin helhet opparbeidet med asfalterte kjøre- og parkeringsplasser.

Største leietaker: Mesterbakeren AS