Hornebergveien 3-5

Vinter

Kombinasjonseiendom kontor, lager og verksted, samt at også Fossegrenda Barnehage er leietaker hvor det drives barnehage fra tre enkeltstående bygg. Eiendomstomt på ca. 17,5 mål hvorav ca 3 mål er ubenyttet tomt som kan utvikles. Bebygd areal er 3.240 kvm. I tillegg kommer barnehagen som disponerer tre bygg på til sammen ca. 500 kvm.

Torgsenteret, Oppdal

TSO

Kombinasjonseiendom med bolig og næring (butikker, kontor og restaurant)  i Oppdal sentrum hvor eiendommen er sammenhengende og har felles inngang med Domus Oppdal. Eiendomstomt på 1530 m2 Bebygd areal på 2.161 m2

Munkegata 66/68

Mgt

Kombinasjonseiendom kontor og bolig. Eiendommen består totalt av 2 stk brygger rett ved siden av Ravnkloa i Trondheim sentrum. Våre egne kontorer ligger i disse bryggene. Bryggene består av totalt 7 seksjoner, hvorav vi eier vår egen kontorseksjon på ca 600 m2.

Kjøpmannsgata 13

Fasade 1

Handel og kontoreiendom i Stjørdal sentrum. Profilert bygg med Stjørdal Rådhus som nærmeste nabo.  Eiendommen har 22 parkeringsplasser på egen tomt. Stjørdal kommune er største leietaker. Eiendomstomt på ca 1.990 m2 Bebygd areal på ca 4.363 m2

Ingvald Ystgaardsvei 3B

IYV

Kombinasjonseiendom logistikk, lager, butikk og kontor med god beliggenhet ved omkjøringsveien på Tunga. I tillegg eies nabotomten som p.t. er ubebygd. Eiendomstomt på ca 5.500 m2 Bebygd areal ca 3.000 m2 Ubebygd tomt på ca 1.660 m2

Ilevollen 11

Ila

Kombinasjonseiendom næring og bolig. Eiendommen ligger i krysset Byåsveien/Ilaparken. Det er næringsareal i 1 etasje, mens 2 og 3 etasjer består av leiligheter. Eiendomstomt på ca 500 m2 Bebygd areal ca 336 m2.

Heggstadmyra 8

Hmyra8

Kombinasjons eiendom lager/logistikk og kontor med god beliggenhet på Heggstadmyra, et attraktivt næringsområde ca 12 km syd for Trondheim sentrum Eiendomstomt på ca 12.000 m2. Bebygd areal ca 4.900 m2.

Heggstadmoen 5 Bygg A

1506 - Prima

Kombinasjonseiendom lager/logistikk og kontor hvor det er oppført 3 næringsbygg på tomten. Bygg A består av utgjør ca. 2,900 m2 hvor hovedleietakere er Prima og Heimdal Vaktmesterservice. Eiendommen har en god beliggenhet i et attraktivt næringsområde ca 12 km syd for Trondheim sentrum Eiendomstomt på ca 15.100 m2 Bebygd areal på ca 5.900 m2  

Heggstadmoen 5 Bygg B

1506 - Becstrøm

Kombinasjonseiendom lager/logistikk og kontor hvor det er oppført 3 næringsbygg på tomten. Bygg B består av utgjør ca. 700 m2 hvor leietakere er Midthaug Trøndelag AS og Beckstrøm AS. Eiendommen har en god beliggenhet i et attraktivt næringsområde ca 12 km syd for Trondheim sentrum Eiendomstomt på ca 15.100 m2 Bebygd areal på ca 5.900 m2

Heggstadmoen 5 Bygg C

heggstadmoen 5

Kombinasjonseiendom lager/logistikk og kontor hvor det er oppført 3 næringsbygg på tomten. Bygg C består av utgjør ca. 2,200 m2 hvor leietaker er DSV Road AS. Eiendommen har en god beliggenhet i et attraktivt næringsområde ca 12 km syd for Trondheim sentrum Eiendomstomt på ca 15.100 m2 Bebygd areal på ca 5.900 m2